Τα κύρια Αποτελέσματα του Έργου είναι:

• Μία εκδήλωση έναρξης και μία εκδήλωση λήξης για την ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με το περιεχόμενο και την τεχνολογική λύση VirtuaLand VR. Επίσης, διοργανώνονται πρόσθετες εκδηλώσεις προώθησης για τουρίστες και επαγγελματίες του τουριστικού τομέα, όπως 2 ταξίδια επίδειξης δημοσιογράφων και τύπου και 2 δραστηριότητες επίδειξης υποδομής VR (μία σε κάθε χώρα).

• Ανάπτυξη διαφημιστικού υλικού (φυλλάδια και ιστοσελίδα με μεταφράσεις στα ελληνικά, αλβανικά και αγγλικά).

• Μια σειρά βίντεο 3 διαφημιστικών σποτ μικρής διάρκειας, ένα κιτ τύπου που θα διανεμηθεί σε 2 διεθνείς εκθέσεις καθώς και μια περιήγηση στον τύπο και άλλο διαφημιστικό υλικό.

• Μια ανοιχτή πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας (VR) που θα χρησιμοποιηθεί εύκολα από επαγγελματίες του τουρισμού για τη δημιουργία και τη δημοσίευση τουριστικών πακέτων στο περιβάλλον VR.

• Πέντε (5) διαδραστικά σενάρια εικονικής πραγματικότητας που θα βασίζονται σε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στα Αντικείμενα Πολιτιστικής Κληρονομιάς με διασυνοριακό ενδιαφέρον (CB).

Το περιεχόμενο θα επιλεγεί στην αρχή του έργου από ιστορικούς, εθνογράφους και λαογράφους από τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου με βάση τη σπανιότητα, την ευαισθησία και τη σημασία των στοιχείων που αντιπροσωπεύουν το περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης πολλών εποχών της ιστορίας.

• Μια Βιβλιοθήκη με περισσότερα από 100 διαφορετικά τρισδιάστατα αντικείμενα, προκειμένου να αξιοποιηθεί από επαγγελματίες του τουρισμού και να επεκτείνει τα σενάρια που καταλήγουν σε διαδραστικά σενάρια VR για τουρίστες που εξερευνούν την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της περιοχής CB.

• Δύο Αίθουσες VR (μία στην Ελλάδα και μία στην Αλβανία), πλήρως εξοπλισμένες με τουλάχιστον 20 κιτ VR η καθεμία και τον απαραίτητο εξοπλισμό και υποδομή για να επιδειχθεί το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε VR σε ομάδες τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή. Το αποτέλεσμα θα είναι βελτιωμένη εμπειρία χρήστη και μια πρώτη επαφή με τις συνήθειες, την κληρονομιά, την ιστορία και τον πολιτισμό των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή ενδιαφέροντος.