Rreth nesh

Zona ndërkufitare , karakterizohet nga një trashëgimi kulturore unike që mund të formojë bazën për zhvillimin e turizmit. Kjo është shkruar në materiale të ndryshme të shtypura ose audiovizive që ruhen në bibliotekat në këtë zonë. Megjithatë, shumë prej atyre Objekteve të Trashëgimisë Kulturore që përfshijnë historinë, traditën, kulturën e dy kombeve, po ruhen pas vitrinave të xhamit ose në bodrumin e Bibliotekave pa akses për vizitorët për shkak të moshës së vjetër ose rritjes së rëndësisë. Gjithashtu, ato asete nuk mund të dixhitalizohen pasi janë shumë të ndjeshme dhe cilësia e tyre është shumë e ulët për shkak të shkatërrimit ose korrupsionit të lidhur me moshën.

Rreth nesh

Partnerët tanë

University Of Ioannina

Central Public Library of Konitsa

Center for Economic Development and International Relations

University ``Eqrem Cabej`` Gjirokaster